YOUNG CONDUCTORS AWARD 2016 2017-09-26T12:59:53+00:00

Mededeling van het bestuur van de Stichting Hilversum Muziek Concours

Beëindiging van de organisatie van het Concours met masterclass en opheffing van de Stichting.

Met dankbaarheid en genoegen denken wij terug aan het succes van het eerste landelijke Young Conductors Concours met Masterclass van 23/6 t/m 2/7 2016 in het M.C.O. in Hilversum.

Het Concours vond ruime positieve belangstelling in de media en bij de toehoorders, ook vanwege de unieke combinatie met de masterclasses, waardoor het toekijkende en luisterende publiek (nog) meer inzicht kreeg in de fijnheden van de orkestdirectie en de
gepresenteerde muziek.

Helaas hebben wij op 31 juli j. l. afscheid moeten nemen van maestro Jan Stulen, vermaard dirigent bij vele Nederlandse en buitenlandse orkesten.

Hij was de initiator en inspirator van Concours en de wedloop van jonge dirigenten om de Young Conductors Award 2016.

Mede op verzoek van de Gemeente Hilversum en de nabestaanden van Jan Stulen was het Bestuur van de Stichting voornemens in 2018 wederom een 4 daags Concours met masterclass te organiseren.

Ondanks toezeggingen van enkele sponsoren is het ons helaas niet gelukt in voldoende mate financiële ondersteuning te vinden en moeten wij tot onze spijt mededelen, dat het Concours geen voortzetting zal vinden.

Het Bestuur ziet zich dan ook genoopt de activiteiten van de Stichting per 30 september 2017 te beëindigen.

Met voldoening kijken wij terug op een geslaagd evenement, waar 21 jonge dirigenten hun kennis, kunde en talenten hebben kunnen etaleren en spreken de hoop uit, dat de grote belangstelling en het succes tot navolging leidt.

Wij danken allen voor de getoonde grootse inzet, ondersteuning en interesse

Het Bestuur
Dr .M. L.A. Kaptein – voorzitter
Z .Schoute – secretaris
Dr .M .van den Adel – penningmeester

Hilversum Muziek Concours 2016

noten 100

 

De Winnaar van de Young Conductors Award 2016 is:

Kent Moussault

 

 Leona Philippo

leona 354

 winnares van de dirigeerwedstrijd Maestro

dirigeerde het Metropole orkest bij de start van de finale Young Conductors Award op zaterdag 2 juli jl met muziek uit de Soldaat van Oranje.

 

 

 

 

Impressie Finale:

 

 

 

 

Recent in de media:

Meer media…

 

De Finalisten:

De twee finalisten Kent Moussault en Leonard Kwon . Zij wonnen woensdagavond de halve finale en spelen zaterdagavond in de finale om de titel

“Young Conductors Award 2016”

De finale van de Young Conductors Award krijgt extra glans door de medewerking van het Metropole Orkest. Het Metropole Orkest won de Grammy in de categorie Best Contemporary Instrumental Album. Het was de zeventiende keer dat het Metropole Orkest genomineerd was.
De Grammy Awards, ook wel de ‘Oscars’ van de muziekwereld genoemd, worden beschouwd als een van de belangrijkste muziekprijzen.

 

Masterclass & Selectie

 

 

 

 

 

Het Concours

Master studenten en gevorderde bachelor studenten die orkestdirectie of hafadirectie studeren aan een Nederlands conservatorium, of zij die recentelijk hun einddiploma hebben behaald, konden zich aanmelden voor deelname aan het Hilversums Muziek Concours voor jonge dirigenten, een 4-daags concours, gecombineerd met master classes. 

Door de druk op orkesten om hun eigen inkomsten te vergroten is hun programmering veel breder geworden, zodat jonge dirigenten, om hun positie op de arbeidsmarkt te vergroten, een zo breed mogelijk repertoire moeten beheersen.
Gedurende het dirigenten concours Hilversum zullen zij moeten aantonen dat zij instaat zijn om niet alleen delen uit het standaard repertoire te dirigeren, maar ook originele blaasmuziek, muziek uit opera en operette en licht-symfonische muziek, zoals filmmuziek.
Tijdens de sessies zal de nadruk liggen op een efficiënte en zinvolle repetitietechniek.

 

Het concours is gehouden van 23 juni t/m 2 juli 2016 in Hilversum MCO

 

23 juni waren de besloten audities/voorselectie met 2 pianisten

25 juni gaven de geselecteerde (8) kandidaten leiding aan het Amersfoorts Jeugd Orkest – Symfonisch repertoire

28 juni traden 6 kandidaten op met de Koninklijke Militaire Kapel  “Johan Willem Friso” – Originele Blaasmuziek

29 juni begeleidde 4 kandidaten in de ‘halve finale’  Camerata Particolare met de solisten Selma Harkink en Marco Bakker – Opera en Operette

2 juli  ‘streden’ de twee finalisten met het dirigeren van het Metropole Orkest –  Filmmuziek; licht-symfonisch muziek, om de Young Conductors Award 2016 !

 

Tijdens de voor/eindronden gaf Jan Stulen samen met de chef dirigent van het dan spelende orkest les en commentaar aan de betreffende deelnemers – de Master Class.

 

 

 

Samenstelling van de jury

Sigrid van der Linden, muziekproducent, (niet-stemhebbende) voorzitter

Ed Spanjaard, dirigent, hoofdvakdocent Conservatorium van Amsterdam

Roland Kieft, directeur van de Stichting Omroep Muziek

Jan Stulen, dirigent

Enrico Delamboye, chefdirigent Opera van Koblenz, alleen bij de sessie met het OP

Arjan Tien, hoofdvakdocent orkestdirectie Conservatorium Maastricht en Fontys Conservatorium.
Dirigent Atheneum Kamerorkest aan het Koninklijk Conservatorium

 

Bij toerbeurt de vaste dirigenten van de orkesten

Rolf Buys, Amersfoorts Jeugd Orkest

Tijmen Botma, Koninklijke Militaire Kapel “Jan Willem Friso” 

Jules Buckley, Metropole Orkest